Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Pantherauncia
9827 84f4 500
Reposted fromnazarena nazarena viatillbaka tillbaka
Pantherauncia
You have such a February 
face,
so full of frost, of storm and
cloudiness.
— Shakespeare
Reposted frommrrru mrrru viatillbaka tillbaka
Pantherauncia
5442 4d21
Reposted fromblackandblack blackandblack viatillbaka tillbaka
Pantherauncia
6717 6b41 500
Reposted fromkjuik kjuik viatillbaka tillbaka
0616 2133
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatillbaka tillbaka
7302 5223 500

jenawithonen:

can u keep it down i am trying 2 reed

Reposted fromcutecannibals cutecannibals viatillbaka tillbaka
Pantherauncia
4662 6674 500
Reposted frommodry modry viatillbaka tillbaka
Pantherauncia
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viatillbaka tillbaka

July 03 2015

Pantherauncia
6629 4272 500
Reposted fromfungi fungi viaPumpkineer Pumpkineer
I don’t think people understand how stressful it is to explain what’s going on in your head when you don’t even understand it yourself.
— Sara Quin (via expeditum)
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
Pantherauncia
“There is nothing more truly artistic than to love people.”
— Vincent van Gogh
Reposted fromtillbaka tillbaka viafajnychnielubie fajnychnielubie
Pantherauncia
"Understand me. I’m not like an ordinary world. I have my madness, I live in another dimension and I do not have time for things that have no soul." 
— Charles Bukowski
Pantherauncia
ptaku mojego serca  nie smuć się  nakarmię cię ziarnem radości  rozbłyśniesz  
ptaku mojego serca nie płacz nakarmię cię ziarnem tkliwości  fruniesz   
ptaku mojego serca z opuszczonymi skrzydłami  nie szarp się  nakarmię cię ziarnem śmierci  zaśniesz
— Halina Poświatowska.
Pantherauncia
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromolewka olewka viafajnychnielubie fajnychnielubie
Pantherauncia
0648 91e8 500
Pantherauncia

780/2015

Znów wędrujemy ciepłym krajem, 
malachitową łąką morza. 
(Ptaki powrotne umierają 
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowoszarych łąkach 
niebo rozpina płynność arkad. 
Pejzaż w powieki miękko wsiąka, 
zakrzepła sól na nagich wargach.

A wieczorami w prądach zatok 
noc liże morze słodką grzywą. 
Jak miękkie gruszki brzmieje lato 
wiatrem sparzone jak pokrzywą.

Przed fontannami perłowymi 
noc winogrona gwiazd rozdaje. 
Znów wędrujemy ciepłą ziemią, 
znów wędrujemy ciepłym krajem.

— Krzysztof Kamil Baczyński - Piosenka
Reposted fromavooid avooid viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 02 2015

Pantherauncia
0501 9c63 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl