Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2015

Pantherauncia
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Pantherauncia

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing
Pantherauncia
6206 7c8b


JUNO (2007)
Reposted fromspootnik spootnik viaAmericanlover Americanlover
Pantherauncia
3338 6300
Reposted fromnazarena nazarena viaAmericanlover Americanlover

atripinsideaseperatemind:

When you see someone wearing a shirt of your favorite band

image

Reposted fromdave-tho dave-tho viaAmericanlover Americanlover
It takes courage to grow up and become who you really are
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink viaiblameyou iblameyou

July 06 2015

2656 6af7
Reposted fromorendasophie orendasophie viaharridan harridan
Pantherauncia
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaharridan harridan
Pantherauncia
Pantherauncia
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Walter Isaacson
Reposted frompuella13 puella13 viaharridan harridan
0264 3f9a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaharridan harridan
8273 c0a8 500
Reposted frominculubum inculubum viaharridan harridan
Pantherauncia
Miłość jest uczuciem pozytywnym, uczuciem silnym, uczuciem tak prawdziwym, że dla kogoś, kto kocha, wyzbycie się miłości jest tak samo niemożliwe, jak zamach na własne życie.
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaharridan harridan
Pantherauncia
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viaharridan harridan
7572 7572 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaharridan harridan
Pantherauncia
Samotność jest dziedziczna.
— K. Kąkolewski
Reposted fromcasanovared casanovared viaharridan harridan
8741 82db 500
Reposted fromtwice twice viaharridan harridan
Pantherauncia
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaharridan harridan
Pantherauncia
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".

July 05 2015

Pantherauncia
9827 84f4 500
Reposted fromnazarena nazarena viatillbaka tillbaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl